voortgezet onderwijs

De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt in groep 8 gemaakt. We volgen daarvoor als school een uitgebreide procedure.
Hiervindt u de stappen die wij nemen vanaf groep 7.