Schoolcommissie

De ouders uit de schoolcommissie vergaderen minimaal twee keer per jaar om met elkaar na te denken over de manier waarop ze het christelijk onderwijs op onze school kunnen stimuleren. Een aantal leden is gestopt i.v.m. verhuizing of een kind dat groep 8 verlaten heeft. We zoeken dit jaar nieuwe leden!
Voorzitter Vacature
Secretaresse Vacature
Penningmeester Mevr. A. Schievink
Lid Vacature