Schoolcommissie

De ouders uit de schoolcommissie vergaderen minimaal twee keer per jaar om met elkaar na te denken over de manier waarop ze het christelijk onderwijs op onze school kunnen stimuleren.
Voorzitter Vacature
Secretaresse Mevr. E. Hoogendoorn
Penningmeester Mevr. A. Schievink
Lid Dhr. R.G. van Lieshout