Schoolcommissie

De ouders uit de schoolcommissie vergaderen minimaal twee keer per jaar om met elkaar na te denken over de manier waarop ze het christelijk onderwijs op onze school kunnen stimuleren.
Voorzitter Vacature
Secretaresse Mevr. E. Hoogendoorn
Penningmeester Mevr. A. Schievink
Lid Dhr. R.G. van Lieshout

Kalender

20 juli 2019
Zomervakantie
02 september 2019
Eerste schooldag
17 september 2019
Schoolfotograaf
Meer Kalender