Schoolcommissie

De ouders uit de schoolcommissie vergaderen minimaal twee keer per jaar om met elkaar na te denken over de manier waarop ze het christelijk onderwijs op onze school kunnen stimuleren.
 
 Voorzitter    Vacature
 Secretaresse                        Mevr. E. Hoogendoorn
 Penningmeester       Mevr. A. Schievink
 Lid   Dhr. R.G. van Lieshout