Schoolcommissie

De ouders uit de schoolcommissie vergaderen minimaal twee keer per jaar om met elkaar na te denken over de manier waarop ze het christelijk onderwijs op onze school kunnen stimuleren. Een aantal leden is gestopt i.v.m. verhuizing of een kind dat groep 8 verlaten heeft. We zoeken dit jaar nieuwe leden!
Voorzitter Vacature
Secretaresse Vacature
Penningmeester Mevr. A. Schievink
Lid Vacature

Kalender

18 december 2019
Kerstviering
20 december 2019
Vanaf 12.00u vakantie
22 december 2019
Kerstvakantie
Meer Kalender