onze school

Welkom op de site van de Regenboog!

 Op deze site kunt u:

- zien en lezen wie wij zijn

- zien dat er juffen én meesters op onze school werken

- lezen dat we de Kanjertraining belangrijk vinden en we daarmee werken

 -zien dat we een plusklas hebben

- werken in niveaugroepen

- lezen dat we een fijne sfeer heel erg belangrijk vinden

- bijzondere activiteiten bekijken

 ..... en nog veel meer!!!

Bent u benieuwd naar onze school? U/jij bent van harte welkom om te komen kijken!