onderwijsassistent

In een aantal gevallen is het kind gebaat bij extra hulp buiten de groep. Het kan zijn dat de leerling behoefte heeft aan individuele hulp, meer intensieve hulp, of gebaat is bij een specifieke aanpak die de leerkracht op dat moment niet kan bieden. In dat geval kan de leerkracht de leerling aanmelden voor hulp van de onderwijsassistent.
De leerkracht overlegt dit tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. De intern begeleider bekijkt samen met de onderwijsassistent welke leerlingen voor plaatsing in aanmerking komen. Leerlingen met een eigen leerlijn krijgen altijd (indien mogelijk) ondersteuning van de onderwijsassistent.

Wanneer uw kind aangemeld wordt voor hulp van de onderwijsassistent, wordt u hier als ouder altijd van op de hoogte gesteld. De ontwikkelingen zullen met u worden besproken tijdens de 10-minutengesprekken.