Medezeggingsschapraad

De taak van de MR bestaat uit meedenken met het bestuur, het toetsen van besluiten van de directie betreffende bepaalde zaken zoals het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties. Ook is de MR betrokken bij sollicitatieprocedures.
Verder is de MR mede verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.
De MR van onze school bestaat maximaal uit zes personen, de helft uit vertegenwoordigers van de ouders en de helft uit vertegenwoordigers van het schoolteam. Vanuit de MR-leden van alle scholen van deTRIVIA is de GMR samengesteld.

Namens de ouders

Voorzitter: Dick van den Broek(Afgevaardigde GMR)

Secretaresse: Carolina Verwaal

Namens het schoolteam

Carina Lodder (afgevaardigde GMR)

Cora van Maanen


Kalender

20 juli 2019
Zomervakantie
02 september 2019
Eerste schooldag
17 september 2019
Schoolfotograaf
Meer Kalender