leerlingvolgsysteem

Gedurende het hele schooljaar worden in de groepen 3 t/m 8diverse methodegebonden en CITO-toetsen afgenomen. Al die observaties en toetsen noemen we bij elkaar het Leerling Volg Systeem (LVS). Alle observaties en toetsen worden volgens het LVS afgenomen, verzameld en vastgelegd. We doen dit d.m.v. ons digitale administratiesysteem Parnassys.
In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling gevolgd via observaties die het observatie systeem KIJK! en hierin ook vastgelegd.

Ook de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied worden gevolgd. We gebruiken hiervoor het observatiesysteem KanVas dat behoort bij de Kanjertraining, die op onze school wordt gegeven.