Onze kracht


   Pieter van Dijk
Directeur
 
Wat ik de kinderen en leraren in de school gun, en waar ik aan wil meewerken, is dat hun zelfvertrouwen blijft groeien en de betrokkenheid op leren optimaal is.

Annemieke Lekkerkerker
Intern begeleidster
 
Ik vind het belangrijk dat wanneer een kind moeite heeft op gedrag- of leergebied, dit vroegtijdig wordt gesignaleerd en daarna de juiste route wordt doorlopen om hem/haar te helpen, zodat het beter gaat in de klas (en ook thuis!).  Elk kind verdient de juiste hulp om te kunnen groeien!
 

 
Bertine Steitner
Leerkracht groep 2


Ik vind het belangrijk om kleuters een goede basis mee te geven voor de rest van hun schoolleven. Door ze veel te leren, uit te dagen en ze veel te laten spelen mogen ze groeien, ontwikkelen en zichzelf en de wereld leren kennen.


 
Marina de Bruin
Leerkracht groep 1

Carola Schajik
onderwijsassistent 1-2

  Ellen-Marieke Bosch
Leerkracht groep 4

 
Het zoeken naar mogelijkheden en een passende begeleiding vind ik belangrijk, zodat ik aan kan sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling staat daarbij voorop.

 
Annemiek Boer
Leerkracht groep 3
 
Ik vind het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken. Dit doe ik door veel coöperatieve werkvormen in te zetten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat leerlingen leren door te bewegen. Door bewegingsspelletjes leren de leerlingen op een andere manier wat ik erg waardevol vind. 
Luuc Wilschut
Leerkracht groep 5

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en in de klas. Kinderen moeten zich cognitief en sociaal  kunnen ontwikkelen en hun talenten voor 100% kunnen benutten.


Marleen Kastelein
Leerkracht groep 6
 
Ik vind het belangrijk om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen voor de wereld om hen heen. Zodat de leerlingen naast de basale vaardigheden als rekenen en spellen ook leren om creatief te denken, problemen op te lossen en oog te hebben voor anderen. Het is van belang dat het onderwijs daarom eigentijds is en aansluit op de beleving van de leerlingen.  
 
  Esther Asberg
Leerkracht groep 4
 

Hannah de Haan
leerkracht groep 6

Kleurrijk en levend onderwijs. Zingend en bewegend de dag door, dat past bij mij. Dat wil ik meegeven aan de kinderen. Serieus aan de slag met ruimte voor humor en even ontspanning in een spel. Samen met en van elkaar leren. Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij het welzijn van de kinderen. Wanneer zij zich veilig voelen, kunnen ze verder ontwikkelen en leren. Daar wil ik op de Regenboog mijn steentje (of kleurtje :) aan bijdragen.  
 
Henk Elings
Leerkracht groep 8
 
Ik vind het belangrijk dat er een goede en veilige sfeer is in de klas, zodat de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en ik vind het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk.

  Henri Baars
onderwijsassistent 6-8

  Jolanda Jut
Leerkrachtondersteuner 3-5

Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig en geliefd voelt op school.

 
Caroline Hoegee
Gedragsspecialist
 
Leren is leuk, leren is belangrijk, van leren ga je groeien, wij leren van elkaar!
 
  
 
Meta Strien
Administratie