Schoolondersteuningsprofiel

De Regenboog is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning van alle leerlingen die bij onze school staan ingeschreven.In het ondersteuningsprofiel vindt u informatie over de schoolpopulatie, uitstroom, onderwijsaanbod, specifiek leerlinggebonden aanbod, deskundigheid, specifieke voorzieningen/gebouw en samenwerking.

U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 lezen.